“Digitaal juridische dienstverlening”

CLASSSIC NEWS POSTS

Webshop – Digital Contracts


Binnen de zorg zijn veel overeenkomsten van toepassing. Het verwerken van data of bijvoorbeeld een uitbesteding van zorgactiviteiten, allen hebben een overeenkomst onder zich liggen waar natuurlijk de juiste afspraken in worden gemaakt. Maar, wat moet er dan allemaal in? Wanneer zijn de gemaakte afspraken eenduidig? Vergeet ik niets en welke ruimte is er ‘binnen de wet- en regelgeving’?

Om u hierin op weg te helpen heeft Deloitte verschillende templates ontwikkeld die u als basis kunt gebruiken voor het invullen van uw specifieke contractsituatie. Aan de hand van eenvoudige vragen kunt u de template invullen en heeft een juridisch juiste en volledige overeenkomst.

De ingevulde template wordt vervolgens in Word aan u toegestuurd, zodat u deze nog goed kunt nalezen en indien nodig kunt aanvullen met specifieke zaken. Vervolgens kunt u de overeenkomst op uw eigen briefpapier printen en toesturen voor akkoord naar de andere contractpartij.

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de eerste templates, waaronder:

  • Bewerkersovereenkomst
  • Contractual Clauses (document voor uitwisseling van gegevens buiten Europa)
  • Detacheringsovereenkomst
  • Overeenkomst kosten voor gemene rekening
  • Uitbesteding medisch specialistische zorg

Met de templates bent u zeker van de juiste inhoud van uw overeenkomst en spaart u onnodig inhuur van juridische specialisten uit. Daarnaast weet u zeker dat de overeenkomst die u gaat hanteren voldoet aan de laatst geldende wet- en regelgeving.

De beschikbare templates zullen in de komende periode steeds verder uitbreiden. Mist u een voor u relevante template in onze webshop, neemt u dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.