“Minder registraties, meer handen aan het bed”

CLASSSIC NEWS POSTS

Robotic Process Automation


Een van de grootste dilemma’s van zorgverleners is de significante toename van registratielast, die door de uitbreiding van wet- en regelgeving alleen nog maar verder zal toenemen. De druk op compliance is groter dan ooit en de verwachte boetes hoger. Deze situatie vereist een drastische verandering.

Met Robotic Process Automation (RPA) kunnen eenvoudige veelvoorkomende administratieve handelingen worden geautomatiseerd met software, waardoor de registratielast aanzienlijk zal teruglopen. Het gaat hierbij vooral om simpele administratieve taken zoals:

Deloitte biedt RPA oplossingen in verschillende modellen aan:

  • Implementatie: Wij Ontwikkelen de oplossing in de software en dragen de oplossing over
  • Automation Managed Service: Wij ontwikkelen de oplossing en onderhouden het onderliggende platform
  • Automation as a Service: Wij ontwikkelen de oplossing, onderhouden het platform, operationeel verantwoordelijk voor behalen van doelstellingen met RPA

Met RPA kunnen artsen meer tijd besteden aan het verlenen van zorg en worden minder administratieve fouten gemaakt. Ook controlerende activiteiten in het kader van compliance lenen zich bij uitstek voor RPA waarbij de zekerheid ontstaat dat een eenduidige, volledige vastlegging wordt gemaakt.