"Health care is ultimately about people and people's lives"

CLASSSIC NEWS POSTS

Over Ons


Deloitte is een professionele dienstverlener met wereldwijd ruim 240.000 medewerkers en kantoren in meer dan 150 landen. Met ruim 5.500 medewerkers en 14 kantoren verspreid over heel Nederland is Deloitte een van de grootste aanbieders van professionele dienstverlening op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy, risk advisering of financiële advisering.

De Healthcare praktijk is een van de snelst groeiende onderdelen binnen Deloitte, zowel in Nederland als internationaal. Door de opkomst en exponentiële groei van nieuwe technologieën verandert het zorglandschap de aankomende jaren radicaal. Geen zorgorganisatie of technologiebedrijf kan om de gevolgen van de verregaande digitalisering en informatisering heen.

Deloitte kent de uitdagingen in de Healthcare sector en vertaalt deze naar creatieve en innovatie oplossingen. De uitdagingen zijn echter dusdanig complex dat dit vraagt om een multidisciplinaire benaderingen. Dit is een van de drijfveren geweest voor de oprichting van het label ‘Digital Health Compliance’ (DHC). Met DHC zijn de professionals georganiseerd in een geïntegreerd team, waarbij kennis en ervaring op alle disciplines aanwezig zijn. Met DHC worden ook de ‘muren’ binnen de entiteiten van Deloitte doorbroken waardoor cross function professionals geïntegreerd samenwerken en de digitale uitdagingen binnen de zorg efficiënt en effectief worden aangepakt.

Samenwerking binnen een multidisciplinair team zien wij als de sleutel voor succes. Hierbij staan wij voor alle klanten klaar, van start-up tot multinational. Wij werken met u samen. Als partner om gezamenlijk digitalisering van de zorg succesvol te maken binnen het regelgevend kader dat hieraan wordt gesteld.

Barry Meesters
Director - Deloitte
Rob Peters
Senior Manager - Deloitte
Amy Eikelenboom
Legal Consultant
Anne Sophie Dil
Legal Consultant
Frans Breuer
Manager Deloitte Health Compliance

Hokkie Blogg
Partner Deloitte Risk Advisory
Peter Kits
Partner Deloitte Legal
John de Kok
Partner Deloitte Risk Advisory
Mathieu van Bergen
Partner Deloitte Consulting
Remko Geveke
Partner Deloitte Tax
Lucien Engelen
Global Strategist Digital Health at the Center for the Edge

Director - Deloitte

Barry Meesters

Barry is afgestudeerd bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gespecialiseerd in IT management, cyber security en IT-auditing.

Vanaf 1997 heeft Barry binnen diverse organisaties ervaring opgedaan met het adviseren en controleren van IT-organisaties en systemen. Na indiensttreding bij Deloitte heeft Barry de postdoctorale opleiding voor Register EDP-auditor gevolgd en is ingeschreven in het register.

De afgelopen 6 jaar heeft Barry als Direct Risk Advisory een omvangrijke IT-audit en cyber security portefeuille opgebouwd in het zuiden van Nederland, zowel bij zorginstellingen als technologiebedrijven. In deze periode heeft Barry diverse innovatieve diensten binnen Deloitte ontwikkeld, zoals Assuring the Cloud en Assuring Medical Apps.

Digitalisering binnen de healthcare is zijn passie en daarom heeft hij zich de laatste jaren volledig toegespitst op dit gebied. Naast initiatieven als Assuring Medical Apps is Barry nu medetrekker van de propositie Digital Health Compliance, waarbij zorginstellingen en technologie organisatie worden geholpen bij security, privacy en compliance gerelateerde vraagstukken, waardoor digitalisering kan worden omarmd en de zorg kan worden verbeterd. Ook hier zoekt Barry weer naar innovatieve oplossingen om de compliance last voor klanten verder te reduceren.

Senior Manager - Deloitte

Rob Peters

Rob heeft een registeraccountancy studie gevolgd aan de Nyenrode Business Universiteit. Deze studie is afgerond en sinds 2012 is Rob ingeschreven in het accountantsregister. Na een zevental jaren werkzaam te zijn geweest in de accountancy is Rob gestart met het opzetten van een new businessline Assuring Medical Apps vanuit Deloitte Innovation.

Vanuit deze werkzaamheden heeft Rob veel ervaring opgebouwd op het gebied van compliance, privacy en informatiebeveiliging in de zorg. Deze ervaring heeft Rob meegenomen naar Deloitte Legal van waaruit hij momenteel werkzaam is binnen het Digital Health Compliance team.

Naast deze inhoudelijke rol is Rob verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe compliance gerelateerde innovatieve, digitale, dienstverleningen binnen de zorg.

Rob heeft binnen de zorg een goed innovatienetwerk opgebouwd. Binnen deze rol is Rob mentor van diverse accelerator programs zoals Rockstart Digital Health Accelerator en de Sustainable Healthcare Challenge. Ook is rob betrokken bij diverse innovatiejury’s en commissies binnen de zorg en betrokken als partner bij de jaarlijkse Dutch Health Hackathon.

Verder schrijft Rob jaarlijks diverse artikelen voor zorg gerelateerde platforms en vakbladen, is Rob een spreker over compliance in de zorg op gerenommeerde conferenties en geeft Rob regelmatig gastcolleges over informatiebeveiliging.

Legal Consultant

Amy Eikelenboom

Amy is Legal Consultant binnen het Digital Health Compliance team en IP/IT van Deloitte Legal. Zij richt zich op de praktische implementatie en interpretatie van de road to compliance binnen de gezondheidszorg.

 

Amy heeft een Bachelor in de Gezondheidswetenschappen en een Master in Health Econonics, Policy and Law met een specialisatie in Health Economics. Deze Master heeft zij afgesloten met een onderzoek naar de kwantificering van patiëntenpreferenties ter ondersteuning van de economische assessment van medische technologie.

 

Dit brengt zij in de praktijk door zich bij Deloitte te specialiseren in privacy, databeveiliging, medische apparatuur en gezondheidsrecht binnen zorgorganisaties en andere zorg gereleateerde bedrijven. Amy ondersteunt klanten in de voorbereiding op de verordening medische hulpmiddelen en is betrokken bij AVG gerelateerde vraagstukken en het uitvoeren van AVG gap assessments.

 

Met een passie voor digitalisering ten behoeve van economische efficiëntie is Amy’s doel binnen het Digital Health Compliance team het waarborgen van compliance en vertrouwen binnen de medische technologie om de kwaliteit van de verkregen data te verhogen. Dit uit zich bij Deloitte in het ondersteunen van innovatieve oplossingen in privacy, security en compliance gerelateerde vraagstuken.

Legal Consultant

Anne Sophie Dil

Anne Sophie is Legal Consultant binnen het Digital Health Compliance team en Digital Law team van Deloitte Legal. Ze richt zich op verschillende juridische onderwerpen binnen de gezondheidszorg, zoals de wetgeving over medische hulpmiddelen en gegevensbescherming.

 

Haar master in Internet, intellectuele eigendom en ICT-recht heeft Anne Sophie afgerond met een onderzoek naar het gebruik van blockchain voor veilige uitwisseling van medische gegevens om het recht van dataportabiliteit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming te implementeren. Deze kennis en interesse brengt ze in de praktijk door verschillende partijen in de zorgsector te adviseren, zoals zorginstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen. Anne Sophie werkt daarnaast aan de ontwikkeling van technologische oplossingen om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving bij deze organisaties.

Manager Deloitte Health Compliance

Frans Breuer

Frans is manager binnen het Digital Health Compliance team, en ondersteunt management in het vinden van een balans tussen risico management en efficiënte en effectieve operationele processen. Frans is afgestudeerd bedrijfskundige aan de Maastricht University, met een specialisatie in informatie management Na indiensttreding bij Deloitte heeft Frans de postdoctorale opleiding voor Register EDP-auditor gevolgd.

 

Bij Deloitte heeft Frans een achtergrond in het uitvoeren van IT audits en Third Party Assurance opdrachten, binnen zowel de public sector als de nationale markt (mid market). Hierbij lag de nadruk op algemene IT controles op het gebied van logische toegangsbeveiliging, wijzigingsbeheer en netwerk/databasebeheer, en op specifieke applicatie- en procesgerelateerde controles. De laatste jaren lag de focus voornamelijk op zorg organisaties. Voor zijn werkzaamheden bij Deloitte is Frans 5 jaar werkzaam geweest met Control Frameworks, Control Reporting en ERP implementaties.

 

Frans wordt gedreven om een meerwaarde te bieden voor klanten in de zorg. Met een praktische insteek brengt hij processen en de interne beheersing van de (IT-)organisatie naar een hoger niveau.

Partner Deloitte Risk Advisory

Hokkie Blogg

Hokkie Blogg is Partner bij Deloitte en leidt de publieke sector praktijk binnen de Risk Advisory B.V.

Hokkie heeft meer dan 15 jaar internationale ervaring in ICT & Business consultancy, project management en commercie binnen de energie sector en de publieke sector. Hij heeft sterke (technische) affiniteit met business en technische consultancy.

Binnen Nederland is Hokkie product eigenaar op het gebied van ‘connected cars’ binnen het cyber security team. Hij is lid van de ‘global cyber security community’ en aanspreekpunt voor innovatie binnen de publieke sector. Hokkie is afgestudeerd in Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft.

Partner Deloitte Legal

Peter Kits

Peter is partner bij Deloitte Legal en hoofd van Deloitte Legal’s IP/IT & Privacy praktijk. Peter is gespecialiseerd in intellectuele eigendom en adviseert op het gebied van privacy en informatiebeveiliging, Big Data, e-commerce, IT contracten, en cloud computing in de zorg (cure-care, industrie, kwaliteitsregistratieinstellingen, RSO’s en (zorg-)verzekeraars). Peter publiceert regelmatig over deze onderwerpen, is deelnemer aan het (VWS) Informatieberaad en doceert over het onderwerp ‘omgang met medische persoonsgegevens’ aan de Universiteit Utrecht. Peter staat aan het hoofd van het kernteam Digital Health Compliance. binnen Deloitte.

Partner Deloitte Risk Advisory

John de Kok

John is als Partner binnen Deloitte Risk Advisory B.V., verantwoordelijk voor de domeinen “Healthcare en Life Science” met de focus op hoe technische revoluties en nieuw burgerschap effect hebben op onze gezondheid en inrichting van de gezondheidszorg van de toekomst. Hij heeft 20 jaar ervaring in beide domeinen, o.a. als directeur bij Pfizer Inc. en Directeur/eigenaar van de Zelfstandig Behandel Centra keten Cardiologie Centra Nederland. Hij is toezichthouder bij meerdere zorginstellingen, docent leiderschap aan postacademische opleidingen van de Erasmus Universiteit en de Baak en opgeleid als didacticus, fysioloog, bedrijfskundige en organisatiekundige.

Partner Deloitte Consulting

Mathieu van Bergen

Since 2008, Mathieu has been the partner for Deloitte Consulting responsible for Public Sector. Matthieu has over 20 years of experience in large scale organizational changes. He leads the health-care division within Deloitte the Netherlands. His focus lays on the successful realization of project with in time and costs while accounting for the impact on people.

Partner Deloitte Tax

Remko Geveke

Remko Geveke is binnen Deloitte sinds 2007 verantwoordelijk partner voor de fiscaal juridische advisering aan zorginstellingen. Uit dien hoofde adviseert hij veel (academische) ziekenhuizen, care instellingen en GGZ-instellingen. Remko spreekt ook regelmatig op congressen en seminars, geeft trainingen en publiceert over fiscaliteit en zorg. Remko heeft onder andere veel relevante ervaring in het vormgeven en begeleiden van structuurwijzigingen en samenwerkingsverbanden in de zorg.

De expertise gebieden van Remko zijn: Tax control, rechtsvormen en structuren, fusies, samenwerkingsverbanden, vastgoedpositionering, shared service centers, zorgregelgeving en algemene fiscaal-juridische advisering voor zorginstellingen.

Global Strategist Digital Health at the Center for the Edge

Lucien Engelen

Lucien Engelen is de oprichter van het REshape Center voor innovatie van het Radboud University Medical Center in Nijmegen. Verschillende mindset-verschuivende projecten zijn opgestart in zijn centrum, zoals meest recent het ‘REACH-platform’ voor de patiënt (vakbonden) om hun eigen onderzoek door wereldwijde crowdsource- en crowdfund-gegevens voor onderzoek te ontsteken, waarbij de medaille voor patiënten van het onderwerp wordt veranderd of bijdrage aan ontwerper en eigenaar van het onderzoek (gegevens). Door middel van mensgericht ontwerp (serviceontwerp) komen ze tot de kern van kansen voor verandering in de gezondheidszorg.

 

Als Global Strategist Digital health for Deloitte’s Center for the Edge, daagt hij partijen op wereldwijde schaal uit om de benodigde verandering van het operationele model en de H-UX (Healthcare User-Experience, zoals hij die heeft bedacht, te bewerkstelligen.

 

Hij is ook faculteitslid van Exponential Medicine op de Singularity University in Silicon Valley en in Nederland.

 

Lucien zijn rol binnen het team van Digital Health Compliance is vooral een adviseursrol bij de totstandkoming van nieuwe compliance gerelateerde (digitale) dienstverlening.