Subsidies voor innovaties


Vele stimuleringsmogelijkheden om de ontwikkeling en introductie van innovaties te versnellen

Subsidies zijn een belangrijke bron van financiering voor onderzoeksorganisaties en het bedrijfsleven om de ontwikkeling van innovaties te financieren en investeringsrisico’s te verminderen. Subsidies dragen bij aan een verkorting van de tijd tot de markt en minimaliseren technische risico’s. De ontwikkeling, commercialisering en introductie van innovaties wordt bevorderd door verschillende nationale en Europese financieringsprogramma’s. Als zodanig zijn er vele financiële middelen beschikbaar om R&D, innovatie en andere bedrijfsinvesteringen te stimuleren. Deze middelen zijn beschikbaar voor zowel binnenlandse investeringen als groeimogelijkheden in het buitenland. Zoals door velen echter wordt erkend, is het moeilijk om de bomen door het bos te zien als het gaat om het vinden van de juiste financieringsprogramma’s voor innovatie- en investeringsprojecten.

Het selecteren van de juiste financieringsprogramma’s om succes kansen te verhogen

De meest relevante en succesvolle subsidieprogramma’s kunnen grofweg in drie hoofdthema’s worden gegroepeerd:

  1. Subsidies voor de ontwikkeling van innovaties (R&D): subsidies die gericht zijn op de ontwikkeling van innovatieve producten en/of diensten waarbij elke subsidie inhaakt op verschillende stadia van de levenscyclus van de product en/of service ontwikkeling (zie onepager). Waarbij sommige subsidies zijn gericht op de ontwikkeling van een innovatie van een specifiek thema, zoals Life Sciences & Health and environment, zijn andere subsidies weer van toepassing zijn op elk thema.
  2. Investeringen: investeringen in milieuvriendelijke technologieën kunnen een grote hindernis vormen voor organisaties. Om deze reden bieden zowel nationale als regionale instanties verschillende instrumenten aan om investeringen in milieuvriendelijke technologieën te verlagen. Hierbij is het cruciaal om de juiste mix van subsidies te vinden, zodat subsidies elkaar niet onderling uitsluiten.
  3. HR-gerelateerde subsidies: om het onderwijs en de vitaliteit van de beroepsbevolking te bevorderen, zijn er verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor opleiding, werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Hierbij worden succeskansen aanzienlijk verhoogd wanneer de juiste subsidie wordt geselecteerd.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt of onze onepager wilt downloaden.

Download Pdf:

Meer weten? Neem contact op, we staan u graag te woord.