Salesforce Healthcare Compliance


Als compliance partner van Salesforce kan Deloitte waarborgen dat uw Salesforce platform voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit door compliance gerelateerde vraagstukken vanaf het begin mee te nemen in het ontwerp en de implementatie van het Salesforce platform.

Zo kan ook de Verordening Medische Hulpmiddelen van toepassing zijn. Is uw Salesforce platform straks een medisch hulpmiddel? Maakt u gebruik van Salesforce Health Cloud? Wat dient u te regelen als uw platform een CE-marketing moet verkrijgen? Wat voor impact heeft dit op uw organisatie en processen? Het is belangrijk dat de interpretatie van de Verordening goed gaat en dat tijdig het juiste pakket aan maatregelen genomen wordt.

Onze diensten:

Verklaring van toepasbaarheid

Voor uw Salesforce platform is het belangrijk dat een inventarisatie van risicoklassen beschikbaar is. Wat is het doel van het platform? En onder welke risicoklasse valt deze? Als onderdeel van het implementatieteam van Deloitte Digital kan Digital Health Compliance samen met u deze inventarisatie maken en voor u een verklaring van toepasbaarheid opstellen waarin de juiste risicoklassen staan.

Roadmap to compliance

Waar liggen de actiepunten op het gebied van de Verordening voor uw organisatie? En waar liggen de prioriteiten?

Als compliance partner nemen wij met u uw organisatie, ontwikkelstraat en operationele inrichting door en stellen een roadmap op waarin wij zorgen dat al deze vragen zijn beantwoord.

Ondersteuning

Het belangrijkste is dat uw medewerkers de processen en geïmplementeerde maatregelen begrijpen en accepteren. Uw organisatie zal moeten gaan werken naar deze standaarden. Binnen de implementatie, maar ook binnen de uitvoeringsfase, kunnen wij u hierbij ondersteunen. Wij blijven hierbij bewaken dat wij geen taken van u overnemen maar u faciliteren compliant te worden en te blijven.

Benieuwd naar hoe wij u van dienst kunnen zijn op dit gebied? Neem dan contact op of download onze onepager.

Download Pdf:

Meer weten? Neem contact op, we staan u graag te woord.