”Uw visie en strategie van nu voor de zorg van de toekomst”

CLASSSIC NEWS POSTS

Digital Strategy


Demografische, politiek/economische, sociale en technologische ontwikkelingen zorgen voor compleet nieuwe verhoudingen van het zorglandschap. Technologische ontwikkelingen als zelfmetingen, digitale platformen, kunstmatige intelligentie en standaardisatie van individuele profielen zullen bepalend zijn voor een grote verschuiving in het zorglandschap.

Deze technologische ontwikkelingen zullen leiden tot nieuwe producten, diensten, organisaties en business modellen en het is voor u als zorgorganisatie of technologiebedrijf noodzakelijk om uw visie en strategie hierop aan te passen. Deloitte inspireert en begeleidt u in het vertalen van de zorg van de toekomst naar een strategie en visie voor nu, met het:

  • Faciliteren van een Strategy Lab voor het opstellen van visie- en strategiedocument
  • Uitwerken van business cases om investeringen in nieuwe technologische ontwikkelingen te onderbouwen
  • Faciliteren van een strategische risicoanalyse
  • Faciliteren van een Innovation Pressure Cooker, waarin innovatieve ideeën worden uitgewerkt naar concrete ontwerpen of prototypen
  • Uitwerken van Digital / IT strategie, waarbij scenario’s voor technologieën, business modellen, leveranciers worden uitgewerkt en geadviseerd
  • Adviseren over of onderzoeken van het aangaan van een Joint Venture met betrekking tot digitale oplossingen

De digitale strategie van uw organisatie is het fundament van uw compliance strategie en voor de context waarnaar het regelgevend kader dient te worden vertaald.