Digital Health Compliance

Wij geloven in digitalisering van de zorg en weten zeker dat dit veilig en compliant kan. Door het volgen van de juiste route geeft u vanuit uw strategische doelstellingen invulling aan het vereiste regelgevend kader en vertaalt u dit kader tot concrete eisen en pragmatische acties voor uw organisatie hoe zorgvuldig om te (blijven) gaan met patiëntgegevens.

“Waar staat u en hoe ziet uw route eruit?”

Digital Strategy

Op welke wijze ondersteunen nieuwe technologieën de strategische doelstellingen van uw organisatie? Bent u er van overtuigd dat de kansen van de noodzakelijke digitalisering tijdig worden bereikt?

Compliance Blueprint

Weet u aan welke wet- en regelgeving u allemaal dient te voldoen en wanneer? Wat te doen met wetten die elkaar tegenspreken? Begrijpt u tot welke eisen dit regelgevend kader concreet leidt?

Implementation Program

Hoe zorgt u ervoor dat alle juridische, technische en organisatorische maatregelen (vanuit de compliance blueprint) in de gehele organisatie worden doorgevoerd?

Compliance Healthcheck

Voldoet u op dit moment aan alle eisen van het regelgevend kader? Voert u (periodieke) metingen uit om de voortgang te monitoren?

Compliance Monitoring

Hoe zorgt u ervoor dat de gehele organisatie zich blijft houden aan alle eisen voor zorgvuldige omgang met patiëntgegevens? En hoe beperkt u deze compliance last tot een minimum?