“Eenvoudig in-control met optimale transparantie naar management”

CLASSSIC NEWS POSTS

Deloitte GRC-Solution


Veel organisaties worstelen met het uniform en consistent uitvoeren van maatregelen om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Enerzijds komt dit door de omvang van het aantal maatregelen, maar anderzijds ook door het ontbreken van de ondersteunende middelen die een uniforme en consistente werkwijze afdwingen. Veel organisaties zijn op zoek naar tooling die over de verschillende locaties van een organisatie het Governance, Risk en Compliance (GRC) proces kan standaardiseren, beoordelen, consolideren en rapporteren. En een tool die tegelijkertijd aan het management waardevolle informatie kan opleveren.

De GRC-Solution van Deloitte is deze tool! Deloitte GRC-Solution is een webbased tool, dat organisaties ondersteunt bij:

  • Het vastleggen van risico’s, maatregelen, (best practice) normenkaders, eigenaren
  • Het vastleggen van testplannen, testresultaten, testers
  • Het vastleggen van observaties en definiëren van acties en monitoring
  • Het rapporteren over testresultaten en voortgang op diverse niveaus
  • Het afgeven van `In-control Statement` op diverse niveaus in de organisatie
Dashboards met statusinformatie over effectiviteit van opzet en werking van beheersmaatregelen
Dashboards met statusinformatie over effectiviteit van opzet en werking van beheersmaatregelen

De Deloitte GRC-Solution wordt aangeboden in een Software as a Service (SaaS) model, waardoor de ontwikkeling en het beheer volledig bij Deloitte ligt en u niet hoeft te investeren in hardware en licenties. De oplossing is 24 x 7 beschikbaar en wordt gehost vanuit het Cyber Intelligence Centre van Deloitte, dat voldoet aan hoge beveiliging- en continuïteitsvereisten. Deloitte GRC-Solution is eenvoudig in te richten, waardoor u direct met de tool aan de slag kunt. Het is schaalbaar, waardoor het meegroeit met de ambities van uw organisatie. Diverse zorgorganisaties gingen u voor met het inrichten van de beheersmaatregelen met deze digitale tool.