“Insight in and supervision of cash flows in your healthcare organization”

CLASSSIC NEWS POSTS

Data Analytics


Heeft u voldoende inzicht in het beheersen van risico’s en het houden van toezicht op de geldstromen van uw zorgorganisatie?

Bestuurders en zorgverleners zijn (mede)verantwoordelijk voor het beheren van risico’s en het toezicht houden op de geldstromen van hun zorgorganisatie. Vanuit toezichthoudende instanties worden zij hier in toenemende mate op aangesproken.

Met Data Analytics combineren wij de diepgaande kennis van de zorgsector en onze deskundigheid op het gebied van geavanceerde data-analysemethoden met onze jarenlange ervaring met forensische onderzoeken. Data Analytics analyseert de administratie van uw zorgorganisatie en onderliggende boekingen met databestanden van uw zorgorganisatie, zoals de betaalbestanden, het crediteuren- en debiteurenbestand en de salarisadministratie en desgewenst analyseren we ook externe databestanden.

Door inzet van geavanceerde data-analyses en tests gebaseerd op een breed spectrum van algemene en zorgsectorspecifieke (fraude)risico’s, worden afwijkingen, bijzonderheden, maar ook mogelijke onregelmatigheden en onrechtmatigheden in uw zorgorganisatie bloot gelegd. Door de uitkomsten van de data-analyses en tests ook in onderlinge samenhang te beschouwen en te classificeren worden inherent risicovollere betalingen geïdentificeerd. Al naar gelang uw wensen kan de aanpak specifiek worden gemaakt.

Onze specialisten helpen u bij het verschaffen van inzicht in:

 

  • Afwijkingen, bijzonderheden en (mogelijke) onregelmatigheden binnen uw zorginstantie.
  • Kwaliteit en het beheer van de onderliggende databases.
  • Risico’s met betrekking tot het financieel beheer van uw zorginstantie.
  • Handige managementinformatie waarmee u direct besparingen kunt realiseren.
  • Kwaliteit en compliance van interne processen en controls.
  • Risico’s met betrekking tot medewerkers op nevenfuncties.

 

De uitkomsten van onze data-analyses en tests worden door onze (forensische) specialisten geanalyseerd en samen met de gesignaleerde aandachtspunten aan u gepresenteerd.

Dit helpt u om uw zorginstantie beter te besturen en om toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen uw zorginstantie alsmede op risico’s die realisatie van de strategische doelstellingen van uw zorgorganisatie bedreigen.

Met Data Analytics krijgt u binnen enkele weken inzicht in waar kwaliteitsslagen te behalen zijn, waar financiële risico’s zich binnen uw zorginstantie bevinden en waar uw zorginstantie mogelijk reputatierisico loopt.

Hiermee behoudt u de regie om tijdig de juiste maatregelen te treffen en (onverhoopt) signalen van mogelijke onregelmatigheden te onderzoeken. Dit alles met een minimale inspanning van mensen en middelen vanuit uw kant.