Compliant Through Digital

De komende jaren neemt wet- en regelgeving in de zorg verder toe en zal alleen maar complexer worden. Zorgorganisaties en technologiebedrijven hebben meer controles nodig om aan de eisen vanuit het regelgevend kader te blijven voldoen. Dit zal leiden tot een hogere registratielast en bijbehorende compliancekosten. Wij maken compliance eenvoudiger en goedkoper door middel van de inzet van digitale oplossingen. Hiervoor hebben wij inmiddels diverse bewezen oplossingen ontwikkeld en willen graag met u nieuwe oplossingen bouwen. Ons streven is dat het geld moet worden besteed aan de zorg en zodoende oplossingen moeten worden bedacht om de administratieve lasten structureel terug te brengen.

 

“Wordt compliance binnen uw organisatie als ‘last’ ervaren en zou u deze last op uw personeel willen terugbrengen zonder controle te verliezen?”

Assuring Medical Apps

Wij zetten samen met u veiligheid in de zorg voorop. Met Assuring Medical Apps voldoet uw app aan de specifiek gedefinieerde eisen op het gebied van security.

Blockchain Technologie

Blockchain technologie is bij uitstek geschikt om medische data met hoge veiligheids- en privacy eisen eenvoudig, geregistreerd en snel uit te kunnen wisselen. 

Robotic Process Automation

Met Robot Process Automation (RPA) kunnen eenvoudige veelvoorkomende administratieve handelingen worden geautomatiseerd met software.

Cognitive Solutions

De groei van data neemt binnen Healthcare significant toe, de analyses complexer en de grenzen die aan het menselijk brein gesteld worden lijken bereikt.

Deloitte GRC-Solution

Veel organisaties zijn op zoek naar tooling die over de verschillende locaties van een organisatie het Governance, Risk en Compliance (GRC) proces kan standaardiseren, consolideren en rapporteren. 

Data Analytics

Heeft u voldoende inzicht in het beheersen van risico’s en het houden van toezicht op de geldstromen van uw zorgorganisatie?