“Continu in-control door real-time monitoring en alerting.”

CLASSSIC NEWS POSTS

Compliance Monitoring


Continu verzinnen cybercriminelen nieuwe kwetsbaarheden om organisaties binnen te dringen maar ook continu vinden er aanpassingen in de infrastructuur en applicaties plaats. Hoe zorgt u er voor dat:

  • Ongeautoriseerde toegang tot patiëntgegevens wordt voorkomen?
  • Digitale zorgoplossingen betrouwbaar blijven functioneren?
  • Systemen en applicaties de laatste updates van bekende security patches hebben?

Deze uitdagingen vragen om geavanceerde monitoringstools waarmee realtime uw digitale oplossingen en daarmee patiëntgegevens worden bewaakt. Afwijkingen kunnen direct aan de hand van alerts worden verholpen. Financiële en imagoschade wordt hiermee voorkomen.

Enkele voorbeelden van onze monitoringtools:

App Monitoring

Met app monitoring maakt Deloitte een “fingerprint” van de (medische) app, die vervolgens continu onderhevig is aan geavanceerde vormen van app-monitoring op kritische functionaliteiten van de app. Wijzigingen in functionaliteit, kwetsbaarheden en bijvoorbeeld clones van uw app zijn direct middels alerting bekend. Hiermee heeft u het waarborg dat uw app doet wat deze belooft. Voor meer over deze dienstverlening verwijzen wij naar onze pagina Assuring Medical Apps.

Hacking as a Service

Security tests helpen u inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden in uw applicaties en infrastructuur. Deze tests worden echter vaak eenmalig uitgevoerd, terwijl cybercriminelen continu nieuwe manieren verzinnen om een organisatie binnen te dringen. Bovendien zijn de applicaties en infrastructuur van u aan verandering onderhevig, welke nieuwe kwetsbaarheden kunnen introduceren. Om deze reden bieden wij Hacking as a Service.

Managed Security Services

Managed Intrusion Detection
Om direct binnen uw infrastructuur afwijkende patronen in bijvoorbeeld dataverkeer of inloggen en andere bekende kwetsbaarheden te detecteren, biedt Deloitte vanuit haar Cyber Intelligence Center in Den Haag de ‘Managed Intrusion Detection’ dienst aan. Met een centrale database van wereldwijd bekende kwetsbaarheden en afwijkende patronen sturen wij direct een alert en helpen wij u om de juiste maatregelen te treffen.

Managed Security Monitoring
Voor uw digitale zorgoplossingen bepalen we aan welke mogelijke kwetsbaarheden deze worden blootgesteld en richten monitoring in op basis van specifieke ongewenste events. Alerting vindt direct plaats indien een ongewenst event plaatsvindt. Daarnaast kunnen onze cyber professionals ook actief op zoek gaan naar kwetsbaarheden door bijvoorbeeld te kijken naar gebruikersgedrag.

Met Compliance Monitoring zijn verschillende vormen beschikbaar die u bijstaan om continu uw digitale zorgoplossingen te verbeteren. In tegenstelling tot bij een momentopname (een assessment) wordt voorkomen dat u eenmalig naar de kwetsbaarheden kijkt. U heeft nu het slot op de deur waarmee u direct kunt optreden zodra een kwetsbaarheid is geïdentificeerd.