“Controle over data bij patiënt met behoud van veiligheid en integriteit”

CLASSSIC NEWS POSTS

Blockchain Technologie


Het leveren van patiëntgerichte zorg is een belangrijke trend in de gezondheidszorg. De controle, bijvoorbeeld op de medische data, komt hierdoor ook steeds meer bij de gebruiker te liggen. Maar hoe kun je dit nu organiseren, hoe weet je wie toegang heeft gehad tot jouw data? Hoe organiseer je dit zonder dat de veiligheid en integriteit van de data in gevaar komt?

Blockchain Technologie is bij uitstek geschikt om medische data met hoge veiligheids- en privacyeisen eenvoudig, snel en traceerbaar uit te kunnen wisselen. Hierbij staat de patiënt centraal en is volledig in control over zijn of haar data. Door de open en gedistribueerde structuur van het netwerk is het mogelijk voor partijen op dezelfde infrastructuur te werken, met toegang tot dezelfde informatie. Bijkomend, zeer sterk, voordeel is dat iedere mutatie of transactie gelogd wordt waardoor alle handelingen zichtbaar zijn en niet verwijderd kunnen worden (de chain of transactions).

Een concreet voorbeeld van een Blockchain Technologie  toepassing binnen de zorg, die door Deloitte samen met Radboud UMC en een internationale bank is gebouwd, is een prototype voor het registreren van toegang tot medicatie dossiers en digitaal uitwisselen van recepten tussen patiënten, artsen en apothekers. Herhaalrecepten konden op deze manier zelf worden aangevraagd.

Onze specialisten helpen u bij:

 

 • Het organiseren van een InnovationLab:
  Starten met leren wat de blockchain is en waar het voor gebruikt kan worden met de blockchain workshop. Krijg meer kennis en ervaring over toepassingen van blockchain in de zorg. Brainstorm over nieuwe toepassingen voor uw organisatie.
 • Het opzetten van een Bootcamp:
  Het opstellen van een ´Proof of Concept´ relevant voor uw zorgorganisatie en casus. Dit zal leiden tot een overtuigende ‘Customer Journey’. Daarnaast wordt de technische haalbaarheid van uw casus aangetoond waarmee draagvlak binnen de organisatie gecreëerd kan worden voor verdere uitrol.
 • Kleinschalige Blockchain pilot:
  De fase van het ontwikkelen en opschalen van de ‘Proof of Concept’. U krijgt de mogelijkheid om de toepassing op kleine schaal te implementeren in uw organisatie en hier ervaring mee op te doen.
 • Multi Party Co-Creation of implementatie:
  De fase van het feitelijk implementeren kent diverse stakeholders. De aandacht gaat uit naar het opleveren van een productiewaardige blockchain toepassing voor uw organisatie. Creëren van een ‘Winning Coalitie’ om er een succes van te maken. Hierbij kunnen we diverse afrekenmodellen overeenkomen: van eenmalige ontwikkelkosten tot een vaste prijs per transactie.

 

In de komende jaren verwachten wij dat de Blockchain Technologie ‘onder de motorkap’ geïntegreerd wordt in een veelheid aan ‘Patiënt Centered’ toepassingen en daarmee veilige en betrouwbare uitwisseling van data gaat plaatsvinden.