Digital Health Compliance

Uw partner voor zorgvuldige omgang met patiëntgegevens en digitalisering in de zorg

Bekijk hier de video Bekijk hier de video Digital Health Compliance Uw partner voor zorgvuldige omgang met patiëntgegevens en digitalisering in de zorg

Digital Health Compliance

“Powered by Deloitte”

 

Wij geloven in digitalisering van de zorg en weten zeker dat dit veilig en compliant kan! Wij helpen en stimuleren u om de digitalisering in de zorg op ieder niveau binnen uw organisatie succesvol te maken en daarmee juist gebruik van patiëntgegevens te borgen. Wij helpen u om de juiste maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en wet- en regelgeving te identificeren, ontwerpen, implementeren, testen en monitoren. Onze aanpak kenmerkt zich door diepgaande expertise en inzet van health, IT, juridische, privacy en cybersecurity professionals tot de inzet van digitale compliance tools zodat uw organisatie excelleert. Compliance wordt hierdoor voor u betaalbaar en schaalbaar waardoor meer tijd en geld overblijft voor uw kerntaak: het leveren van goede zorg.

Compliant

U voldoet aan wet- en regelgeving en bent transparant over compliance, privacy en security gerelateerde zaken richting uw cliënten en patiënten. Hiermee vermijdt u het risico op non-compliance, negatieve publiciteit en mogelijke boetes.

Verhoogt Acceptatie

Het aantoonbaar serieus verankeren van compliance, privacy en security gerelateerd aan de zorgvuldige omgang met patiëntgegevens zorgt voor vertrouwen, draagvlak en acceptatie voor digitalisering van uw zorgprocessen, zowel binnen uw organisatie als onder uw cliënten en patiënten. Hiermee profiteert u optimaal van de kansen van digitalisering.

Kosten Reduceren

Met de toename van wet- en regelgeving stijgen de kosten om compliant te worden en te blijven. Door het volledige regelgevend kader in de juiste context te plaatsen en te vertalen naar concrete eisen in een compliance blauwdruk worden kosten drastisch teruggebracht. Met digitale compliance tools automatiseren we vervolgens verder uw compliance activiteiten.

Procesverbetering

Wij adviseren, controleren en monitoren voor u de maatregelen om de zorgvuldige omgang met patiëntgegevens te waarborgen. Afwijkingen worden direct aan u gerapporteerd en wij werken samen met u om incidenten op te lossen. Ondersteund met innovatieve digitale compliance tools geven wij u de handvatten om uw processen verder te optimaliseren.

Road to Compliance


Wij geloven in digitalisering van de zorg en weten zeker dat dit veilig en compliant kan. Door het volgen van de juiste route geeft u vanuit uw strategische doelstellingen invulling aan het vereiste regelgevend kader en vertaalt u dit kader tot concrete eisen en pragmatische acties voor uw organisatie hoe zorgvuldig om te (blijven) gaan met patiëntgegevens.

Waar staat u en hoe ziet uw route eruit?

Digital Strategy

Op welke wijze ondersteunen nieuwe technologieën de strategische doelstellingen van uw organisatie? Bent u er van overtuigd dat de kansen van noodzakelijke digitalisering tijdig worden bereikt?

Strategy-blue
Compliance-blue

Compliance Blueprint

Weet u aan welke wet- en regelgeving u allemaal dient te voldoen en wanneer? Wat te doen met wetten die elkaar tegenspreken? Begrijpt u tot welke eisen dit regelgevend kader concreet leidt?

Implementation Program

Hoe zorgt u ervoor dat alle juridische, technische en organisatorische maatregelen (vanuit de compliance blueprint) in de gehele organisatie worden doorgevoerd?

Implementation-blue
Healthcheck-blue

Compliance Healthcheck

Voldoet u op dit moment aan alle eisen van het regelgevend kader? Voert u (periodieke) metingen uit om de voortgang te monitoren?

Compliance Monitoring

Hoe zorgt u ervoor dat de gehele organisatie zich blijft houden aan alle eisen voor zorgvuldige omgang met patiëntgegevens? En hoe beperkt u deze compliance last tot een minimum?

Monitoring-blue
Digital-blue

Compliant Through Digital

Wordt compliance binnen uw organisatie als ‘last’ ervaren en zou u deze last op uw personeel willen terugbrengen zonder controle te verliezen?

Bekijk hier onze downloads

Samenwerkingspartners

GGD AppStore doet onderzoek naar en adviseert over allerlei gezondheidsapps. De apps worden deskundig, onafhankelijk en transparant onderzocht en beoordeeld op: gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, onderbouwing (effectiviteit), privacy en veiligheid.  GGD AppStore is een dienst van alle 25 GGD’en en GGD-Ghor Nederland.

THINC. is onderdeel van het UMC Utrecht Julius Centrum en helpt innovators in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen, evalueren en implementeren van zorginnovaties. THINC. voert in opdracht van haar klanten klinische studies en (vroege) kosteneffectiviteitsanalyses uit. De resultaten van deze studies zorgen voor de opbouw van een portfolio van bewijs ter onderbouwing van bijvoorbeeld het verkrijgen van een CE-markering maar ook als input om een prototype te verbeteren.

De Innovation Partner Group van ICT&health heeft tot doel te informeren, belemmeringen te doorbreken en het laten opschalen van innovatieve technologische oplossingen in én voor de zorg. Dit realiseren zij door experts en kennis uit de zorgsector, overheid, onderwijs en het bedrijfsleven samen te brengen. Gezamenlijk delen zij de kennis en kunde van alle stakeholders en brengen zo samenwerkingsverbanden tot stand.

Salesforce is het nummer 1 customer relationship management (CRM) platform en stelt patiënttevredenheid centraal bij elke interactie. Hun cloud-based CRM platform verbindt gesprekken, apparaten, processen, services en patiëntgegevens op een volledig nieuwe wijze en personaliseert de zorg door het juiste persoonlijke bericht naar het juiste apparaat op het juiste moment te sturen.

Meer weten? Neem contact op, we staan u graag te woord.